Postscriptum do wywiadu - Aruńaćala czyli Góra Rudego Płomienia

Arunachala, Aruńaćala czyli Góra Rudego Płomienia, Wzgórze Ognia - góra o wysokości 885 metrów, w stanie Tamil Nadu w Indiach u podnóża której zlokalizowano miasto Tiruvannamalai. Tradycyjna hinduistyczna pielgrzymka piesza, procesja w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegar dookoła Arunaćali nosi nazwę Giripradakszina. Arunachala, podobnie jak Brahmagiri i Mahabaleśwar ucieleśnia samego Śiwę

Inny werset z Arunachala Mahatmyam , przetłumaczony z sanskrytu na tamilski przez Sri Ramana Maharshi, mówi:Arunachala jest naprawdę świętym miejscem. Ze wszystkich świętych miejsc jest najświętsze! Wiedz, że to serce świata. To naprawdę sam Śiva! To jego serce, tajemna kshetra . W tym miejscu Pan zawsze przebywa na wzgórzu światła o nazwie Arunachala.Zapytany o szczególną świętość Arunachali, Ramana Maharshi powiedział, że inne święte miejsca, takie jak Kailash , Varanasi i Rishikesh, są święte, ponieważ są siedzibami Pana Śivy, podczas gdy Arunachala jest samym Panem Śivą. Arunachala jest tajną kszetrą . To miejsce obdarza jnana (samoświadomością), a ponieważ większość ludzi ma tak wiele innych pragnień i tak naprawdę nie chce jnany , Arunachala zawsze pozostawała stosunkowo mało znana. Ale tym nielicznym, którzy szukają jnany, Arunachala zawsze ujawnia się w ten czy inny sposób.Ogień na szczycie Arunachala można zobaczyć w promieniu wielu kilometrów. Sri Ramana Maharshi tak opisał znaczenie tego wydarzenia:Pozbycie się idei„ Jestem ciałem ”i połączenie umysłu z Sercem, aby urzeczywistnić Jaźń jako niedualną istotę i światło wszystkiego, jest prawdziwym znaczeniem darszanu latarni światła na Annamalai, centrum wszechświata.The light of Arunachala | Tiruvannamalai | Arunachala | Mountain


Postscriptum do wywiadu z roku 2006  przeprowadzonego za posrednictwem komunikatora internetowego Skype i zredagowanego przez Justyne Moćko.