Mapy świadomości ⮕ klucz do prawdy?
W 1975r. dr Hawkins rozpoczął badania nad kinezjologiczną reakcją na prawdę i kłamstwo. Jego wieloletnie badania z udziałem tysięcy osób potwierdziły, że reak­cja kinezjologiczna odzwierciedla zdolność ludzkiego organizmu do odróżnienia nie tylko bodźca pozytywnego od negatywnego, ale też anabolicznego (ulepszającego życie) od katabolicznego (pochłaniają­cego życie) oraz, co najbardziej doniosłe, prawdę od fałszu!

Całkowita niezależność wyników testu od systemów wierzeń, osobistych opinii, roz­sądku czy logiki badanych była powszechnie obserwowana przez wielu lekarzy i badaczy. Odpowiedzi w teście kinezjologicznym oka­zały się być przekonujące w różnych kulturach i populacjach oraz nie­zmienne z upływem czasu. Dlatego też wyniki testu spełniają naukowy wymóg replikacji, a zatem mogą być niezawodnie zweryfikowane przez każdego pytającego.
Już samo zastanowienie się nad tą mapą może wzbudzić ogromny przypływ empatii dla całego życia, we wszystkich jego formach

 

MAPA ŚWIADOMOŚCI – przewodnik ku wyższym poziomom świadomości


Przez 20 lat wykonywania podobnych kalibracji, dr Hawkins był w sta­nie przeanalizować pełne spektrum poziomów ludzkiej świadomości, rozwijając fascynującą mapę geografii doświadczeń człowieka. Ta „ana­tomia świadomości” oddaje kształt całej ludzkiej kondycji, pozwalając na wykonanie obszernej analizy emocjonalnego i duchowego rozwoju jednostek, społeczeństw i rasy ludzkiej w ogóle.Poniżej przedstawiamy podstawy działania systemu ludzkiego na podstawie przykładowego schematu produkcji mleka. Dla bystrego obserwatora zjawisk rola "dojarki" jest kluczowa w pozyskiwaniu gotowego surowca. Nowy ład, jak widać na tym przykładzie, nic  nowego pod słońcem nie wnosi w reformowanie  systemu poza spowalnianiem zmian, które są i tak nieuchronne - to tylko kwestia czasu!


Manna nie spada z nieba,  naiwnie wierzących w religijne bajki jak widać nie brakuje.
Życzę miłej lektury i rozwoju inteligencji, która jest częścią naszej świadomosci!

Opracowano na podstawie fragmentów Dr David R. HawkinsaUKRYTE DETERMINANTY LUDZKIEGO ZACHOWANIA

1. Odbiór i klasyfikacja surowca

2. Pomiar ilości

3. Wstępne przechowywanie surowca przed produkcją

4. Odgazowywanie

5. Oczyszczanie mleka

6. Normalizacja (standaryzacja) zawartości tłuszczu

7. Homogenizacja

8. Obróbka cieplna

9. Pakowanie

10. Magazynowanie i dystrybucja.Tak to się kręci - system dojenia krów


Fragmenty utworu opublikowano na prawach cytatu, pastiszu oraz do celów edukacyjnych. Wszystkie prawa należą do Wydawnictwa Virgo oraz autora. Opublikowane fragmenty służą jedynie zapoznaniu czytelnika z treścią książki, której fizycznie w internecie nie może przejrzeć - tak jak to ma miejsce w ksiegarniach. Umożliwiamy jedynie dokonanie świadomych zakupów w internecie, pozwalajac zapoznać sie gruntownie z kupowanym produktem, aby uniknąć późniejszych rozczarowań.